Sandefjord – Næringstomt med gode eksponeringsmuligheter!

Tomteareal

1 546 m² (eiet)

Type

Næringstomt

Kort om eiendommen

Førsteklasses tomt med svært god eksponering mot Ringveien. Tomten er flat, noe som gjør den ideell. Den strategiske beliggenheten langs en hovedvei gir enkel tilgang og god synlighet, noe som gjør dette til et attraktivt sted for næringsutvikling!

Beliggenhet

Beliggenheten rett i nærheten av handelsområdene Pindsle og Hinderveien. Beliggenheten fremstår svært sentral og fordelaktig. Få minutters kjøring til Sandefjord sentrum og E-18. Ca. 10 min fra Sandefjord Lufthavn Torp.

Beskrivelse

Tomten er ikke opparbeidet og består i hovedsak av busker og trær.

Energimerking

Flat tomt i skrånende terreng, opparbeidet med asfalterte biloppstillingsplasser og noe gruset areal, utelager. El- skyveport og flettverksgjerder fra 2011.

Offentlig kommunikasjon

Enkel tilgang til bussforbindelse ved Ringveien.

Regulering

Eiendommen er regulert til næringsvirksomhet, industri, jf reguleringsplanen for Førstad Østre, vedtatt 16.12.1986. Det fremgår i reguleringsbestemmelsene § 1, pkt 1.4 at Området for industri skal nyttes til tilleggsareal til eksisterende industriområde( 149/190). I området kan det oppføres bygninger for industriformål. Selger har vært i kontakt med kommunen vedrørende alternativt bruk (næring) og fått tilbakemelding om at bygningsmyndighetene i utgangspunktet vil kunne stille seg positive til en dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan. Det presiseres at bygningsmyndighetene vurderer hver enkelt søknad hver for seg.

Gjekstadveien 5, 3218 Sandefjord

Thomas Hagen

Thomas Hagen

Eiendomsmegler MNEF/ Partner

Magnus Fon Rosén

Magnus Fon Rosén

Rådgiver transaksjoner/ Partner

Følg oss
Copyright © 2024 Enii AS