enii næringsmegling tilbyr

Oppgjørsoppdrag

Fullfør en trygg og problemfri eiendoms-
transaksjon med
Enii Næringsmegling sitt dedikerte oppgjørsteam.
Vi tar hånd om alle detaljene, slik at du kan fokusere på dine forretningsmål.

Profesjonelle Oppgjørstjenester: Vår samarbeidspartner Megleroppgjøret AS sørger for at alle aspekter av eiendomstransaksjonen håndteres profesjonelt. Vi koordinerer med alle involverte parter for å sikre en trygg og effektiv prosess.

Juridisk Ekspertise: Ved å ha knyttet til oss gode samarbeidspartnere med omfattende kunnskap innen eiendomsjus håndterer vi alle juridiske aspekter knyttet til ditt oppgjørsoppdrag. Dette inkluderer kontraktsinngåelse, dokumentgjennomgang og sikring av dine rettigheter gjennom hele prosessen.

Økonomisk Nøyaktighet: Vi sikrer at alle økonomiske transaksjoner gjennomføres nøyaktig og i samsvar med gjeldende lover og regler. Vårt mål er å optimalisere dine økonomiske resultater i enhver eiendomstransaksjon.

Prosess og Dokumentasjon:

Dokumentforberedelse: Vårt team vil hjelpe deg med å forberede alle nødvendige dokumenter og kontrakter for ditt oppgjørsoppdrag. Vi sikrer at alt er i samsvar med gjeldende lovverk.

Økonomisk Oppgjør: Megleroppgjøret AS koordinerer alle økonomiske transaksjoner, inkludert overføring av midler og håndtering av eventuelle avgifter knyttet til transaksjonen.

Avslutning og Oppfølging: Etter vellykket oppgjør gir vi deg alle nødvendige dokumenter og står til disposisjon for eventuelle oppfølgingsspørsmål.

Enii AS
Næring og eiendom

Rådhusgata 15,
3211 Sandefjord

Kontakt oss
Viktige sider

Utleie

Salg/ Kjøp

Rådgivning

Om oss

Personvern

Kontakt

Følg oss
Copyright © 2024 Enii AS